SOURCEWATER

Online platforma pre dodávateľov vody v ropnom priemysle.

Online platforma pre dodávateľov vody v ropnom priemysle. Sprostredkovanie dodávky, prepravy, úpravy a likvidácie vody pre výrobcov energie spôsobom, ktorý zvyšuje účinnosť dodávateľského reťazca a zároveň znižuje vplyv na životné prostredie.

Problém

Ak ste producentom bridlicovej ropy alebo plynu, pri ťažbe je nutné použiť vodu na lom bridlicovej horniny. Hovorí sa tomu hydraulické štiepenie. Takže vašou hlavnou výzvou, okrem samotnej vhodnosti ropného ložiska, je voda. Odkiaľ ju získate? Ako ju dopravíte na miesto ťažby? A čo urobíte s odpadovou vodou? Spočiatku to bolo celé o množstve telefonátov a vašich vyjednávacích schopnostiach. Až kým sa neobjavil startup, ktorý to celé zmenil.

Riešenie

Vytvorením online platformy sa nám podarilo zefektívniť dodávateľský reťazec vody v ropnom priemysle, čo je nesporný benefit pre všetky zúčastnené strany. Výrobcovia ropy majú možnosť optimalizovať svoje náklady jednoduchou identifikáciou najúspornejšieho riešenia, zatiaľ čo poskytovatelia vody a súvisiacich služieb môžu vďaka trhovým cenám maximalizovať svoje tržby.

Strategy - stratégia

ARCHITEKTÚRA

Prototype

PROTOTYP

Solutions - riešenia

DEVELOPMENT

system integration

INTEGRÁCIA